Strona głównaGóra w herbie Armenii

Góra w herbie Armenii

Hasło: 

Ararat

Ararat to nie tylko góra, ale i symbol narodowy Armenii, głęboko zakorzeniony w historii i kulturze tego kraju. Wznosząc się na wysokość 5137 m n.p.m., Ararat dominuje nad krajobrazem Armenii, choć geograficznie leży na terytorium Turcji, tuż przy granicy z Armenią. Mimo swojego położenia, Ararat pozostaje dla Ormian górą o ogromnym znaczeniu duchowym i kulturowym, będąc często przedstawionym motywem w lokalnej sztuce i literaturze.

Zgodnie z biblijną tradycją, to właśnie na Araracie miała osiąść Arka Noego po Wielkim Potopie. Dzięki temu, góra stała się symbolem nowego początku, nadziei i przetrwania. W herbie Armenii, Ararat jest przedstawiony z dwoma szczytami – Wielkim Araratem oraz Małym Araratem, co dodatkowo podkreśla jego symboliczne znaczenie dla narodu ormiańskiego.

Niezależnie od przynależności geopolitycznej, Ararat pozostaje w sercach Ormian górą przynoszącą nadzieję, a jego wizerunek jest wyrazem głębokiej wiary narodu w przetrwanie i odrodzenie. To właśnie te emocjonalne i historyczne konotacje czynią Ararat nieodłącznym elementem tożsamości Armenii, co jest pięknie odzwierciedlone w herbie kraju.