Strona głównaPatrzeć na kogoś z góry

Patrzeć na kogoś z góry

Hasło: 

Patronizować

Patronizowanie oznacza przyjmowanie wyższości nad kimś, niejako stawianie siebie w roli opiekuna czy mentora, jednak w sposób nadmiernie protekcjonalny i często niepożądany. To zachowanie, gdzie jedna osoba wykazuje się postawą wskazującą na to, że czuje się lepsza, mądrzejsza lub w jakiś sposób superioralna względem drugiej. Charakterystyczne jest tu zaniżanie cudzej wartości poprzez nadmierne instruowanie, nieprośone porady lub pouczanie bez wyraźnej na to zgody. Takie działania mogą być odbierane jako brak szacunku i niezrozumienie granic osobistych.

Warto zauważyć, iż patronizowanie nie jest postrzegane jako zachowanie pozytywne. Może prowadzić do konfliktów interpersonalnych, zniechęcenia lub obniżenia samooceny osoby, która jest jego celem. W wielu kulturach zachowanie patronizujące jest uznawane za niegrzeczne i oznakę braku empatii.

Często spotykane w środowiskach pracy, w relacjach między osobami na różnych szczeblach hierarchii, patronizowanie może być również obserwowane w codziennym życiu, na przykład w interakcjach między członkami rodziny czy znajomymi. Zrozumienie, co stoi za tym zachowaniem, i świadomość jego negatywnych skutków jest krokiem w kierunku budowania zdrowszych, bardziej szanujących się nawzajem relacji.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł