Stopnie zagrożenia lawinowego – ile ich jest i co oznaczają?

Stopnie zagrożenia lawinowego to pięciostopniowa skala używana do określenia prawdopodobieństwa zejścia lawin w górach. Jak wiele jest stopni zagrożenia lawinowego i co one oznaczają? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Skala pięciostopniowa

Stopnie zagrożenia lawinowego zostały ujednolicone podczas zjazdu europejskich służb lawinowych w 1993 roku. W Polsce regulację prawną dotyczącą stopni zagrożenia lawinowego zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 1997 roku. Skala pięciostopniowa składa się z następujących stopni zagrożenia: niski, umiarkowany, znaczny, wysoki i bardzo wysoki. Oznaczenia amerykańskie są stosowane w Polsce, gdzie odpowiednio oznacza się stopnie numerami od 1 do 5..

Stopień niski – bezpieczne warunki

Stopień niski zagrożenia lawinowego oznacza, że panują bezpieczne warunki do uprawiania narciarstwa i turystyki pieszej. W tym stopniu pokrywa śnieżna jest dobrze związana i stabilna, co sprawia, że wyzwolenie lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym na bardzo stromych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie małych lawin.

Niemniej jednak, zalecamy zachowanie ostrożności na bardzo stromych stokach. Jeśli planujesz przejście przez takie odcinki, pamiętaj o pojedynczym przechodzeniu i unikaj żlebów oraz depresji. Warto pamiętać, że choć stopień niski oznacza bezpieczne warunki, należy zawsze być czujnym i bacznie obserwować otoczenie w górach.

Warto podkreślić, że w przypadku uprawiania narciarstwa i turystyki pieszej, stopień niski zagrożenia lawinowego zapewnia dobre warunki do cieszenia się tymi sportami na śniegu. Jednak nawet w najbezpieczniejszych warunkach, zawsze pamiętaj o odpowiednim sprzęcie ochronnym i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w górach.

Stopień umiarkowany – wymaga doświadczenia

Stopień umiarkowany zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna jest średnio związana. W tym stopniu istnieje ryzyko schodzenia lawin samorzutnie na bardziej stromych stokach. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia oraz umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego.

W stopniu umiarkowanym należy zachować ostrożność i unikać niekorzystnych terenów. Zaleca się poruszanie się po uznanych trasach narciarskich i turystycznych, które są bezpieczne. Konieczne jest obserwowanie otoczenia i dokładna ocena warunków śniegowych, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Przeczytaj także:  Jak prać bieliznę termoaktywną? Podstawowe zasady

Wskazówki dla poruszania się w stopniu umiarkowanym zagrożenia lawinowego:

  • Przestrzegaj lokalnych ostrzeżeń i informacji o warunkach śniegowych.
  • Unikaj podejrzanie wietrzonych stoków, żlebów i depresji, które mogą być potencjalnie niebezpieczne.
  • Przeznacz odpowiednią ilość czasu na dokładną ocenę terenu i śniegu przed rozpoczęciem aktywności.
  • Korzystaj z usług przewodników górskich lub doświadczonych osób, które znają teren i warunki tam panujące.
  • Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa, bezpieczniej jest odpuścić wyjście w góry i poczekać na bardziej korzystne warunki.

Pamiętaj, że stopień umiarkowany wymaga większej ostrożności i odpowiedzialnego podejścia do poruszania się w górach. Bądź świadomy swoich umiejętności i zdolności oceny ryzyka, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób.

Wyższe stopnie zagrożenia lawinowego – ostrożność jest konieczna

Stopnie zagrożenia lawinowego: znaczny, wysoki i bardzo wysoki oznaczają coraz większe ryzyko lawin. W stopniu znacznym pokrywa śnieżna jest słabo związana na niektórych stromych stokach, a wyzwolenie lawiny może spowodować pojedynczy człowiek z dużej odległości. Należy omijać niebezpieczne miejsca i unikać wyjścia poza naturalną granicę lasu.

W stopniu wysokim pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stoków stromych, a lawiny mogą występować samoistnie. Poruszanie się należy ograniczyć do bezpiecznych szlaków i tras.

Stopień bardzo wysoki oznacza, że pokrywa śnieżna jest słabo związana na wszystkich stokach, a lawiny występują samoistnie. W tym stopniu zaleca się niewychodzenie w góry, ponieważ poruszanie się jest niemożliwe.

Polecane artykuły